niedziela, 20 grudnia 2009

Werdykt sprawiedliwego jury i dziękczynienie

Protokół z posiedzenia jury konkursu filmowego “Kamera na krakowskie Podgórze!” z dnia 15 grudnia 2009 r.
Jury w składzie:
Marek Walawender, przewodniczący jury – psycholog, przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XII Prokocim - Bieżanów,
Jerzy Pal – aktor, animator kultury, przewodniczący Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie,
Piotr Marecki – krytyk filmowy, dyrektor Krakowskiej Szkoły Filmu i Komunikacji Audiowizualnej,
Melania Tutak – teatrolog, kierownik Domu Historii Podgórza, oddziału Domu Kultury Podgórze,
Beata Anna Symołon – krytyk sztuki, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej,
Paweł Kubisztal – fotograf, prezes Stowarzyszenia PODGORZE.PL,
Mateusz Bobek – filmoznawca, student reżyserii KSFiKA,
po zapoznaniu się w dniach 14 i 15 grudnia 2009 r. z 55 filmami zakwalifikowanymi do pokazu konkursowego, przyznało następujące nagrody:
2 nagrody pierwsze po 1000zł – dla Jerzego Kurka za film “Bunt zabawek” oraz dla Adriana Łapczyńskiego za impresje filmową “Miejsce, które pamięta wiele”;
3 nagrody drugie po 600zł – dla Karola Hordzieja i Tomasza Gotfryda za film “Camera obscura. Wchodzisz na własne ryzyko”, dla Angeliki Jakubas za film “Parasole” oraz dla Sebastiana Opryszka za film “W czasie suszy dzieci się nudzą” [dla autora filmu nagroda w postaci kamery filmowej o wartości 600 zł, ufundowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej]
4 wyróżnienia po 300 zł – dla Bartosza Mikołajskiego za film “Sztuka ulicy”, dla Karola Wilkoszewskiego za “Sztukę Orientu”, dla Żeńki Pirożkowa za “Bieg o koronę”, za najciekawszą kreację aktorska dla Adriana Pateja (tytułowe role w filmach „Krzyś” i „SuperKrzyś")
oraz nagrodę specjalną dla reżysera filmów “Krzyś” i “Super KrzyśPiotra Podsiadły.

Jerzy Kurek otrzymał jedną z dwu równorzędnych pierwszych nagród za wykreowanie odrębnej rzeczywistości filmowej, która – mimo ograniczeń technicznych lat 60. i 70. - jest ponadczasowa. Filmowane osoby doskonale się w niej odnajdują, a świat zewnętrzny nie mąci im dobrej zabawy. "Bunt zabawek" został wyróżniony za dowcip, inteligencję i wyczucie materii filmowej oraz animacje i triki, a także bardzo udaną dziecięcą rolę aktorską.
Drugą równorzędną nagrodę otrzymał Adrian Łapczyński. Na tle większości konkursowych filmów dzieło Łapczyńskiego wyróżniają dwie cechy: zwartość i perfekcja filmowej formy. Większość konkursowych autorów nie poradziło sobie z problemem nadwyżki materiału, filmy były albo zbyt długie, albo składały się z niepotrzebnych kadrów, ujęć i scen, albo poruszały historie zbyt błahe, jak na scenariusz filmowy. “Miejsce, które pamięta wiele” to konkret, składający się z przemyślanych ujęć i konsekwentnego montażu, nie zatracający przy tym nic z ducha Podgórza.
Film “Camera obscura…” został nagrodzony za zatrzymanie w kadrze klimatu pracy w Klubie Kultury Wola Duchacka Wschód - w miejscu, które należy już do przeszłości. Za udaną próbę uchwycenia nastroju, sensu i ulotności działań pracowników OKK Wola w tajemniczej aurze czarnobiałej fotografii otworkowej, za sprawne łączenie różnych czasów narracyjnych.
Jury w filmie „W czasie suszy dzieci się nudzą” doceniło fakt, że nudę można pokazać, że można tym tematem zainteresować, a nawet rozbawić widzów. Nagrodziło film za pomysł, atmosferę, próbę eksperymentu z językiem etiudy filmowej. Jury doceniło twórcze eksperymenty reżysera z ramą kadru i montażem statycznych ujęć, pozwalające innym okiem spojrzeć na powszednie obrazki życia codziennego.
ParasoleAngeliki Jakubas zostały nagodzone za rejestrację nastroju i uchwycenie autentycznego podgórskiego klimatu, z każdą chwilą coraz mniej namacalnego oraz za udokumentowanie pracy unikalnego - w skali miasta - zakładu rzemieślniczego. Za pomysł, spostrzegawczość, naturalność narracji i ciekawe zdjęcia.
Stan Orientu” został nagrodzony za umiejętność dostrzeżenia powtarzalności odczuć niezależnych od miejsca, języka i czasu. Jury doceniło magnetyczny urok wieczorów na Woli, tkwiący w podsumowujących wszystko i wszystkich występach Jara Gawlika.
Wyróżnienie dla Bartosza Mikołajskiego zostało przyznane za sztukę tworzenia sztuki, z położeniem nacisku na tworzenie. Za syntetyczne ukazanie procesu twórczego, zazwyczaj odbywającego się z dala od obserwatorów, czy wręcz pod osłoną nocy. Zastosowana przez reżysera konwencja komedii slapstikowej okazała się dobrym pomysłem na skondensowanie działań filmowanych osób oraz wprowadzenie humoru.
Wyróżnienie dla Żeńki Pirożkowa zostało przyznane za walory poznawcze, ilość informacji o Podgórzu zawartych w filmie, podanych w ciekawej formie. To wszystko sprawiło, że drugi plan (Podgórze) stajał się właściwie pierwszym planem. Momentami film przypominał syntezę teatru Kantora z estetyką kina ekspresjonizmu niemieckiego; szkoda, że nie był krótszy (mniej biegania!!!), dzięki czemu zyskałby na sile wyrazu.
Jury nagrodziło Adriana Pateja za kreacje aktorskie w dwu filmach Piotra Podsiadły, za ufność do reżysera, kamery i temperament.
Dzięki obecności w gronie jury dr Piotra Mareckiego mogła zostać przyznana dodatkowa nagroda dla reżysera filmów “Krzyś” i “Super KrzyśPiotra Podsiadły – warsztaty filmowe w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audiowizualnej pod kierunkiem Piotra Andrejewa.
Juror Mateusz Bobek, po głębszym zastanowieniu, przyznał prywatne wyróżnienie dla Tomasza Piskorza za “Fairy tales from a dusty create” - najlepszy film pod kątem rytmu montażowego, wyczucia muzycznego, dodatkowo celnie portretujący specyfikę socjologiczną dzielnic Podgórza.
Konkurs filmowy został ogłoszony w roku obchodów 225 - lecia Podgórza pod patronatem Porozumienia Dzielnic “Podgórze Razem” i objął swoim zasięgiem 6 prawobrzeżnych dzielnic Krakowa.
Jury z wielkim uznaniem przyjęło prezentację filmów “Kamera na krakowskie Podgórze!”. Ich znacząca ilość, różnorodność tematyki, którą połączyły obrazy podgórskich osiedli, pozwalają mniemać, że twórcy filmów są blisko związani z przestrzenią, w której żyją, że ważna jest dla nich zarówno historia, jak i - nie zawsze barwna – teraźniejszość, choć w obu potrafią odnaleźć swoje miejsce.
[Na tym kończy się werdykt. A ja chciałbym podziękować na pierwszym miejscu fundatorom nagród, jak i prawie wszystkich przedsiewzięć zrealizowanych w ramach konkursu, czyli Porozumieniu Dzielnic Podgórze Razem. Bez tych pieniędzy konkurs by się nie odbył. Kraków ma dość festiwali i konkursów filmowych we wszystkich kategoriach. A życie filmowe szeroko pojętego Podgórza wydawało się zbyt wątłe, żeby animować nowy twór, który miałby jakąś perspektywę przed sobą. Więc było to działanie ryzykowne. Najgorzej gdyby okazało się jednorazowe i wszyscy uczestnicy się rozeszli płodzić filmy pod inne konkursy. Na szczęście tak nie jest, więzi zawiązane podczas imprez konkursowych na to nie wskazują, a perspektywy się rysują. Spotkała się tu grupa pasjonatów robienia filmów, zaczynając od ojca nas wszystkich, ojca podgórskiego filmu - pana Jerzego Kurka, a kończąc na wnukach czy prawnukach - małolatach pomysłowo kręcących swoje kaskaderskie wyczyny. Na dodatek cała ta ekipa darzy uczuciem Podgórze lub różne jego części, co widać w filmach konkursowych. Dodatkowo został nawiązany obiecujący kontakt z KSFiKA i jego wykładowcami. Na jakąś pomoc rad dzielnic i lokalnych stowarzyszeń, których przedstawiciele dzielnie jurorowali, na pewno można liczyć. A Dom Kultury Podgórze służy wsparciem organizacyjnym. Coś z tego wszystkiego będzie, może DKF, cykliczne spotkania, wspólne projekty...
Chciałbym jeszcze szczególnie podziękować pracownikom DK Podgórze pod wodzą pani dyrektor Marty Peruckiej-Tytko za duży wkład pracy, pracownikom CSW Solvay za skuteczną pomoc w organizacji pokazów konkursowych, pracownikom kinoteatru Wrzos za pomoc w organizacji finału konkursu. Zapamiętam i jeszcze nie raz skorzystam.
Dziękuję osobom pracującym od listopada przy imprezach konkursowych, streetworkerom z MOPS-u, artystom i animatorom kultury, w tym szczególnie grupie Patefon. Myślę, że projekty rozpoczęte podczas trwania konkursu, będziemy realizować dalej w nadchodzącym roku.
I dziękuję wszystkim uczestnikom - autorom filmów, że chce im się kręcić.]

1 komentarz:

  1. Propozycja. A może te nagrodzone filmy możnaby było umieścić w odcinkach 10 min w you tube oczywiście za zgodą autorów. Linki możnaby umieścić na stronie www.podgorze.pl i w ten sposób filmy moglłoby oglądnąć setki osób zamiast aby trafiły do szuflady. Pozdrawiam.

    OdpowiedzUsuń